۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

صد و پنجاه سالگیت مبارکپ.ن- متروی لندن ، دیروز پنجاه ساله شد 
 عکس از اینترنت  
هیچ نظری موجود نیست: