۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

الجمع مهما امکن...

شاید من هم روزی نوشتم " چرا آمدم، چرا رفتم ". البه نه مثل آقای رحمانی در مورد کوچ از یک کشور به کشوری دیگر ، بلکه در مورد یک رشته / شاخه / شغل به رشته /شاخه / شغلی دیگر. شاید هم هیچ وقت نرفتم. شایدم بروم و پشیمان بشوم و زود برگردم . خوب، البته شاید هم بشه پل زد. شاید هم بشه از قبلی در بعدی استفاده کرد. خوب اولین استفاده را همین جا می کنم : اولین درس اصول فقه بود " الجمع مهما امکن اولى من الطرح "... پس جمع می بندم، پل می زنم ...ای کاش بشه پلی زد
هیچ نظری موجود نیست: