۱۳۹۱ دی ۱۳, چهارشنبه

آینه بازی از منظری دیگر


من آدم آینه بازی هستم ( هرچه فکر می کنم اصطلاح بهتری پیدا نمی کنم). آینه خیلی زود حواسم را پرت میکند . تو رستوران که میرم، اگه دیوارش آینه داشته باشد، سعی می کنم حتما پشت به آینه بنشینم. هر چه باشه حالت قشنگی ندارد که روبروی یک ( یا چند نفر) بنشینی و موقع  حرف زدن به جای این که به صورت طرفت نگاه کنی، به آینه روبرویت زل بزنی . در اتاقم آینه قدی ام را طوری  گذاشته ام که وقتی پشت میزم می نشینم ، چشمم بهش نیفته . نمیدانم چه کرمی درونم هست که وقتی آینه ای جلویم ظاهر میشود ، میخواهم فقط بهش زل بزنم. آینه قدی دم در ورودی خانه، همیشه باعث میشود که چند دقیقه ای دیرتر از خانه بزنم بیرون . ناگفته نماند که تا حالا هم کم، برای این عادت زل زدن به آینه ' ام ، دست انداخته نشده ام. یکی از دوستانم همیشه به شوخی بهم میگه"'  
  خود شیفته، چقدر خودت را در آینه میبینی؟ " 
به شوخی بهش میگم: " اولا که آدم ها باید به اسمشان بخورند. بیخودی که اسم من را " نرگس / نارسیست " نگذاشته اند. حتما می دانید که نارسیسست ، اسم شاهزاده ای ( افسانه ای) در یونان است که عاشق خودش بوده و هر روز به رود خانه کنار کاخ اش میرفته و عکس خودش را در آب میدیده . تا این که یک روز برای این که به شخص به گمان خودش درون آب برسد، خودش را در درون رودخانه می اندازد و غرق میشود. همان جا در محل غرق شدنش گل نرگس میروید . ( این افسانه ای است که یونانی ها ساخته اند برای ریشه اسمم .) به یکی دیگر از دوستانم که با شوخی بهم میگه که تو آدم خودخواهی هستی و فقط خودت را دوست داری ، میگویم : " آره اصلا مگر درعرفان نمی گویند که عشق به هستی، از عشق به خودت شروع  میشود. تا خودت را دوست نداشته باشی، نمی توانی کس دیگری را دوست داشته باشی ؟"  "
اما ، یک نکته و نگاهی که هیچ کسی بهش توجه نمیکند، اینه که میشود به آینه نه برای دیدن زیبایی ها که ، برای یافتن و رفع عیب ها نگاه کرد .
همیشه این طور نیست که به آینه نگاه کنم چون که مثلا از " ترکیب رنگ ها"  یا " مدل موهایم " خوشم می آید ، خیلی وقتا نگاهم به آینه میافته و فکر میکنم چیزی درست نیست، چیزی سر جایش قرار نگرفته ...
آینه چون نقش تو بنمود راست ... 
.

هیچ نظری موجود نیست: