۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

به وحید یامین پور


نمی خواستم اصلا خطاب بهت مطلبی بنویسم. فضای مجازی پر شده است از مقاله ، نامه و شعر به تو، فقط امروز به طور اتفاقی عکسی دیدم که دلم نیامد نشانت ندهم .دیگر چیزی نمی گویم، به قول معروف " گاهی عکس ها واضح تر از واژگان سخن می گویند".
برای خودمان ' صبر'  و برایت ' آموزش '  و ' تراپی'  آرزو میکنم. هیچ نظری موجود نیست: