۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

از گفتگوهای یک آدم جویای کار و یک آدم پرکار

 تو اینجا چه  کار می کنی ؟ - 
خودت چه کار می کنی ؟ - 
 
 کاری نداشتم امروز، یک سر آمدم این جا-
- من دنبال کار می گشتم، گفتم بیام این جا.
ا 

هیچ نظری موجود نیست: