۱۳۹۱ دی ۲۲, جمعه

داعیه ای که به عمری اندوخته و به شبی فنا گشت

فقط دو شب یادم رفت، حساب کتاب خانه ام را چک کنم. با ١٢ کتابی که موعد اشان پریشب سر رسیده بود، امروز بیست پوند بدهکار شدم.


یک عمر داعیه صرفه جویی دوران دانشجویم، با فقط دو شب غفلت برباد رفت..هیچ نظری موجود نیست: